สถานพยาบาล

คลินิกไอแอมเดนทัลสตูดิโอ

เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล :
10103055162

ที่อยู่ :
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น2 ข้างร้านทำผม Phoenix พระราม 4 ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330

2 0982654591

สถานพยาบาล

คลินิกไอแอมเดนทัลสตูดิโอ

2

เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล :
10103055162

ที่อยู่ :
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น2 ข้างร้านทำผม Phoenix พระราม 4 ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330

0982654591


ประชาสัมพันธ์