ประชาสัมพันธ์


Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

จัดฟัน

รวมประกาศสถานพยาบาลเกี่ยวกับการจัดฟันแบบลวด จัดฟันแบบใส และเครื่องมือคงสภาพฟัน(รีเทนเนอร์)


กลับสู่ด้านบน

ขูดหินปูน

รวมประกาศสถานพยาบาลเกี่ยวกับการขูดหินปูน การทำความสะอาดฟัน การเคลือบฟลูออไรด์


กลับสู่ด้านบน

ฟอกสีฟัน

รวมประกาศสถานพยาบาลเกี่ยวกับการฟอกสีฟัน ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน


กลับสู่ด้านบน

รากเทียม

รวมประกาศสถานพยาบาลเกี่ยวกับงานรากเทียม การเติมกระดูกเพื่อฝังรากเทียม


กลับสู่ด้านบน

ผ่าฟันคุด

รวมประกาศสถานพยาบาลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเล็ก เช่น ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง ถอนฟันเพื่อการจัดฟัน


กลับสู่ด้านบน

อื่นๆ

รวมประกาศสถานพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากจัดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟัน รากเทียม และผ่าฟันคุด